Ihanda ang Daan Patungo sa Krus

Itim ang Logo ng Coming King Foundation

Ihanda ang Daan Patungo sa Krus

"Pagtatatag ng libreng Sculpture Prayer Gardens sa buong mundo upang magdala ng kaluwalhatian at mga kaluluwa kay Jesucristo."

Mga mapagkukunan

Maaari mong gamitin ang mga ito sa pangangalap ng pondo para sa The Coming King Foundation. Para sa mga layuning pangkaligtasan, direktang magbigay ng mga donasyon sa Foundation sa pamamagitan ng mga tagubilin sa aming Give page.

Mag-scroll sa Tuktok