Ihanda ang Daan Patungo sa Krus

Ang logo ng Coming King Foundation

Mga Palatandaan sa The Heavens

"Pagtatatag ng libreng Sculpture Prayer Gardens sa buong mundo upang magdala ng kaluwalhatian at mga kaluluwa kay Jesucristo."

Mga Pambansang Tagasuporta

Ang mga sumusunod na indibidwal na kinikilala sa bansa ay partikular na nanalangin para sa paglikha at tagumpay ng “The Coming King Sculpture Prayer Garden” sa Kerrville, Texas.

Mag-scroll sa Tuktok